1994 höjdes stipendiet till 20 000 kr. Från och med 1999 finns bara ett stipendium och beloppet är 30 000 kr.

Syftet med Kirunastipendiet är dels att göra Kiruna känt bland konstnärerna som ett värdefullt och intressant motivområde, samt dels att stimulera konstintresset i staden.

Stipendiebeloppet är 30 000 kr och kan sökas av i Sverige verksamma bildkonstnärer. Dessutom köper Kiruna kommun konst av konstnären för ca 30 000 kr.

Stipendiatutställningen äger rum i Kiruna stadshus fram till stängningen och den efterföljande rivningen av stadshuset 2018.

Mer information om Kirunastipendiet finns på Kiruna kommuns hemsida.