v1

Ordförande: Magnus Fredriksson

Vice ordförande: Gunilla Kangas

Kassör: Astrid Sunna

Sekreterare: Karin Westergren

Ledamöter:

Ing-Marie Engman-Suup

Markus Forsberg

Viktoria Kangas

Maja Nilsson

Roland Fastberg

Carina Lodén

Birgitta Stenberg

Suppleanter:

Yang Sook Koh

Lisa Ryhänen

Ansvariga Kauppistipendiet:

Yang Sook Koh

Ing-Marie Engman-Suup

Gunilla Kangas

Elisabet Bylund

Representant Kirunatipendiet:

Viktoria Kangas

 

Övriga fasta uppgifter

Medlemsregisteransvarig: Astrid Sunna

Mediakontakter: Gunilla Kangas

Studieansvarig: Karin Westergren

Webansvarig: Magnus Fredriksson