Kiruna Konstgille är en ideell förening som bildades 1944 och sedan dess arbetat aktivt för konstlivet i Kiruna.

Vernissage
Vernissage -är det där konst? 2014

Tack vare Kiruna kommuns ekonomiska anslag och utställningslokalen i stadshuset kan Konstgillet årligen presentera 6-8 konstutställningar. Vi anordnar också föreläsningar och medlemsaktiviteter med mera.

Kiruna konstgille arrangerar årligen ett lotteri där cirka 20 konstverk lottas ut bland medlemmarna.

2014 firade Kiruna konstgille 70 år.

Konstgillet vill förverkliga Konstmuseet i Norr i Kiruna.

Konstgillet är medlem i Sveriges Konstföreningars Riksförbund.