Ordförande: Gunilla Kangas

Vice ordförande: Seppo Tiala

Kassör: Astrid Sunna

Sekreterare: Karin Westergren

Ledamöter:

Barbara Eriksson

Markus Forsberg

Viktoria Kangas

Yang Sook Koh

Birgitta Stenberg

               Eva-Lott Wiklund

Suppleanter:

Lisa Forsberg

              Ansvariga utställningsgrupp:

               Torbjörn Fjellborg

               Markus Forsberg

               Seppo Tiala

               Eva-Lott Wiklund

Ansvariga Kauppistipendiet:

Gunilla Kangas

              Yang Sook Koh

Birgitta Stenberg

              Astrid Sunna

Representant Kirunatipendiet:

Viktoria Kangas

              Övriga fasta uppgifter

Medlemsregistrering:  Eva-Lott Wiklund

Mediakontakter: Gunilla Kangas

              Konstinnehav: Eva-Lott Wiklund

Studieorganisatör: Birgitta Stenberg

Webansvarig: Viktoria Kangas