Kirunastipendiat Olov Tällström 2016 vernissage

Syftet med Kirunastipendiet är dels att göra Kiruna känt bland konstnärerna som ett värdefullt och intressant motivområde, samt dels att stimulera konstintresset i staden.

Sedan 1994 delas endast ett stipendie ut årligen och stipendiebeloppet är idag 40 000 kr. Kiruna kommun köper också konst av konstnären motsvarande ca 40 000 kr och en tids boende i konstnärslägenheten i Kiruna ingår.

Kirunastipendiet kan sökas av i Sverige verksamma bildkonstnärer.

Fram till stängningen 2018 ägde stipendiatutställningen rum i Kirunas anrika gamla stadshus. Från och med 2019 visas utställningarna till Kiruna konsthall.

Mer information om Kirunastipendiet finns på Kiruna kommuns hemsida.