Dela:

Till 2012 års Kauppistipendiat har Britta Marakatt-Labba från Övre Soppero valts.

Motiveringen lyder: ”Britta Marakatt-Labbas bilder är miniatyrvärldar formade med nål och tråd. De innehåller scener ur vardagen, politiska reflektioner och berättelser om samisk kultur och historia. Britta Marakatt-Labbas poetiska broderier är av hög konstnärlig art”.

Britta Marakatt-Labbas produktion spänner över mer än tre decennier och omfattar framför allt textila bildverk men också grafik, bokillustrationer, scenografi och kostymer för film och teater. Hon har deltagit i ett flertal separatutställningar och grupputställningar i Sverige och internationellt, bland annat i Norge, Danmark, Island, Kanada, Kina, Japan, Ryssland, Polen och Kuba. Hon är representerad i norska, svenska och finska offentliga samlingar och har mottagit flera kulturpriser och utmärkelser.

Kauppistipendiet instiftades 2002 genom en gåva av Sten Kauppi och Björn Lundberg till Kiruna Konstgille. Gåvan bestod av halva upplagan av boken Kauppi som genom Kiruna Konstgilles försäljning inbringade cirka 100 000 kr., samt en privat donation på 25 000 kr. Stipendiet riktar sig till textilkonstnärer och utdelas vart annat år av Kiruna Konstgille i samråd med konstnären Björn Lundberg.

Fotograf Hans-Olof Utsi