Dela:

Bilder ur Natten

Finns det natt på sommaren när det är ljust överallt? Är det natt hela tiden under vintern i Norrbotten? Kan man definiera natten? Dessa frågor ställde sig fotograf Anders Alm i samband med konstprojektet Bilder ur Natten. Projektet växte fram under strikta former och regler som utmynnade i en serie bilder om hur norrbottnisk natt kan se ut tolv månader om året. En bildsvit som förmedlar lugn, melankoli och förtrollning. Välkommen till norrbottnisk natt på Kiruna Airport.

Vernissage och pressvisning fredag 23 januari kl 09 i närvaro av fotograf Anders Alm.
Utställningen pågår 23 januari – 9 april 2015, Kiruna