Dela:

Ikväll, den 10 mars 2011, höll Kiruna Konstgille sitt årsmöte.
Efter genomgången dagordning fick de medlemmar som vunnit i årslotteriet göra sitt val av konstverk. Grattis till er alla, hoppas ni känner er nöjda!

Ny ordförande har valts till Kiruna Konstgille: Magnus Winther.
Vi i Konstgillet tackar förra ordföranden Astrid Sunna för mycket gott arbete och välkomnar Magnus. Astrid Sunnas nya uppdrag i styrelsen blir att fungera som kassör.

Ny medlemsavgift för 2012 har satts till 200 kr/år (tills dess 175 kr/år). Avgiften för familjemedlem och student förblir oförändrad (100 kr/år).