Dela:

Kiruna Konstgilles årsmöte kommer äga rum måndag den 21 mars kl 19.00 i Aulan på Malmfältens Folkhögskola.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning distribueras vid mötet.

Kl 18.30 informerar jag, Magnus Fredriksson och Liselotte Wajstedt om folkhögskolans nya utbildning i Animation och dokumentärt berättande, så kom gärna en halvtimme tidigare och ta del av det.

Årsmötet avslutas med att vinnarna i medlemslotteriet väljer konstverk som ställs ut på i Malmfältens Folkhögskola under tiden 17-21 mars.

Kaffe serveras!
Välkommen!