Dela:

Flätad i tidens älv heter Tomas Colbengtsons graalglas och screentrycksutställning
som pågår mellan 4 februari–3 mars 2012 på Kiruna stadshus.

Vernissage lördagen den 4 februari 2012.

Med avstamp i en personlig och kollektiv bildvärld, ofta med motiv från nordsvensk fjällvärld och samisk historia, skapar Tomas Colbengtson suggestiva och fysiskt närvarande arbeten i Graal glas och screentryck.

I Colbengtsons objekt i glas använder sig konstnären av graal-teknik, en metod där grafiska bilder trycks direkt på glasets buktiga eller välvda ytor. Ofta läggs sedan ytterligare lager av glas ovanpå de påtryckta ytorna. Resultatet är organiskt formade glasobjekt, där bildfragment, i ett delikat spel mellan det transparenta och det opaka, möts, samtalar, och skapar associationer och berättelser.

De screentryck verken är likaså omtagningar och reartikulationer av redan existerande bilder – ibland funna historiska foton, ibland konstnärens egna. Här är formen mer collage-artad. Men gemensamt är att verken blir till platser för möten mellan bilder, bildfragment, speglingar och fysiska former; möten vilka i sin tur skapar nya landskap, rum, betydelser och värden.

Tomas Colbengtson är född och uppvuxen i en sydsamisk släkt i Tärnaby, i den västerbottniska fjällvärlden i norra Sverige. Denna miljö och omgivning tillhandahåller också det främsta motiviska och estetiska råmaterialet i Tomas Colbengtsons verk – ljuset, landskapet, mönster och former ur sydsamisk ornamentik, personliga minnen och hågkomster från barndomen, och specifika händelser ur samisk historia – som t.ex. tvångsförflyttningarna av samer på 1920-talet i norra Sverige.