Dela:

2010 års Kauppistipendiat, textilkonstnären Gerd Allert, har avlidit efter en tids sjukdom.

Utställningen i Kiruna stadshus genomförs ändå, till hennes minne, efter samråd med hennes anhöriga som också närvarar på vernissagen lördag 25 september klockan 13-15.
Verken i utställningen har hängts efter Gerd Allerts egna skriftliga anvisningar.