Dela:

Den nya styrelsen för 2011 består av:

Ordförande: Magnus Winther
Vice ordförande: Elisabeth Persson Holmdén
Kassör: Astrid Sunna
Sekreterare: Karin Westergren
Ledamot: Viktoria Kangas
Ledamot: Seppo Tiala
Ledamot: Ing-Marie Engman Suup
Ledamot: Magdalena Åkerström
Ledamot: Cecilia Mörck
Suppleant: Magnus Fredriksson
Suppleant: Elisabet Bylund