Dela:

Tim Rollins – från Bronx till Kiruna

Föreläsning 18 oktober kl 19, Folkhögskolans Aula.

Den amerikanske samtidskonstnären och konstpedagogen Tim Rollins har erfarenhet och engagemang som imponerar. I mer än tjugo års tid har han arbetat med barn och ungdomar i utsatta områden i USA.

Föreläsningen är på engelska.

TIM ROLLINS och K.O.S. (Kids of Survival.)
Tim Rollins är en amerikansk konstnär och pedagog. Under tidigt 80-tal arbetade han som speciallärare på en skola i stadsdelen South Bronx i New York. Det började med en specialkurs för barn/ungdomar med inlärningsproblem som han sen gjorde om till en verkstad för konst och kunskap ”Art and Knowledge”. Den utvecklades sen vidare till en studio för ungdomar i riskzonen, Tim Rollins och KOS (Kids of Survival) har samarbetat sedan dess. 
 
Verksamheten ligger efter skoltid och på helger, den bygger på ungdomarnas frivilliga delaktighet. 
 
Rollins leder arbetet som oftast utgår från det gemensamma studiet av texter vars innehåll sedan relateras till ett bildskapande. Litterära klassiker används som råmaterial på mer än ett sätt. Eleverna läser texterna, använder själva textsidorna som grund för målningar som får sina motiv från samtal och diskussioner de fört kring texternas innehåll. Konsthistorien används på samma sätt, som en inspirationskälla och ett råmaterial, den studeras i böcker och på museer. Inspirationskällor från mass- och populärkultur blandas med konst och litteraturhistorien. 
 
Hela tiden är det en stark koppling till den samtida konstens arbetssätt och diskussioner som driver K.O.S. arbete framåt.
Den kunskap som ungdomarna gemensamt genererar syftar till att stärka var och en av dem i deras förhållningssätt till de sociala, kulturella och politiska sammanhang som färgar deras liv och vardag.
Vad vi gör förändrar folks föreställning av vem som kan skapa konst, hur konst är gjort, vem som kan lära sig och vad som är möjligt. Många av dessa barn har blivit utanför i skolsystemet. Det är här är deras revansch!”
Tim Rollins har en erfarenhet och ett engagemang som imponerar. I mer än tjugo års tid har han arbetat med barn och ungdomar i utsatta områden i USA. Är det konst? Är det pedagogik? Är det socialt arbete? Det fascinerande är att projektet Kids of Survival högaktningsfullt struntar i dessa gränser och likväl finner respekt i alla läger.
Tim Rollins och K.O.S. har ställt ut både i USA och Europa på de stora konstinstitutionerna. Bla. på Museum of Contemporary Art i Los Angeles, Boston, och Washington, på biennalen i Venedig och på Dokumenta i Kassel,Tyskland.