Dela:

Kom och lyssna till och ta del av TALA!, en seminarieserie som anordnas av Konstmuseet i Norr.

Första seminariet hålls tisdag den 11 september kl 18.30-21.30 i stadshushallen i Kiruna.

Ämnet är Om konstens roll i samhällsbyggandet och staden.
Föredragshållare: Curt Persson, landsantikvarie och doktorand LTU, Gunhild Stensmyr, kulturentreprenör, Eva Arnqvist, konstnär och projektledare. Moderator: Maria Ragnestam, projektledare för Konstmuseet i Norr.