Dela:

Kiruna Konstgilles håller årsmöte onsdag den 25 mars kl 19.00 i Kiruna Stadshus.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning distribueras vid mötet.
Årsmötet avslutas med att vinnarna i medlemslotteriet väljer konstverk som ställs ut under
tiden 21 – 25 mars.
Kaffe serveras!
Välkommen