Dela:

Kiruna Konstgille har utsett Gerd Allert till Kauppistipendiat år 2010.
Stipendiet delas ut till minne av textilkonstnären och Kirunasonen Sten Kauppi.

Motiveringen till 2010 års stipendium:
För Gerd Allert är bilden det viktiga. Att få uttrycka inre känslor och upplevelser är centralt. När väven sitter i vävstolen är det en tillgång att garner och kvalitéer står beredda att gestalta bilden.

Författarinnan och museiintendenten Karin Blomqvist har skrivit diktsamlingen Bilder i moll om hur en gammal människa ser tillbaka på livet, kärleken, döden, saknaden och sorgen.
Till dessa dikter har Gerd Allert gjort många vackra och talande illustrationer. Dikterna och teckningarna har använts i flera vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar och böcker om åldrandet och sorgen.
Gerd Allert har nu vävt upp dessa teckningar och vävarna visas för första gången, i Kiruna stadshus!